Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

MAHKAMAH TINGGI PERLIS DIKETUAI OLEH SEORANG TIMBALAN PENDAFTAR L48

BAHAGIAN PENTADBIRAN MAHKAMAH TINGGI

 • Bertanggungjawab melaksanakan arahan dari Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia.
 • Menjalankan tugas pentadbiran am bagi setiap bahagian Mahkamah Tinggi Negeri Perlis.
 • Mendapatkan maklumbalas berkaitan keperluan logistik, inventori dan aset semasa bagi setiap bahagian di Mahkamah Tinggi Negeri Perlis.
 • Mengawal selia disiplin kakitangan bagi setiap bahagian di Mahkamah Tinggi Negeri Perlis.

BAHAGIAN PENDAFTARAN SIVIL

 • Bertanggungjawab mengawal selia pendaftaran kes-kes sivil di Mahkamah Tinggi Negeri Perlis.
 • Bertanggungjawab mengawal selia perjalanan kes sivil yang didaftarkan di:
  • Bahagian Guaman Sivil
  • Bahagian Rayuan Sivil
  • Bahjagian Saman Pemula
  • Bahagian Perceraian
  • Bahagian Rujukan Pengambilan Tanah
  • Bahagian Kebankrapan
  • Bahagian Pelaksanaan
  • Bahagian Surat Kuasa Wakil
  • Bahagian Surat Kuasa Mentadbir/Probet
 • Bertanggungjawab menyediakan Statistik bagi bahagian sivil.
 • Bertanggungjawab melaksanakan arahan dari Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dari masa ke semasa.

BAHAGIAN PENDAFTARAN JENAYAH

 • Bertanggungjawab mengawal selia pendaftaran kes-kes Jenayah di Mahkamah Tinggi Negeri Perlis.
 • Bertanggungjawab mengawal selia perjalanan kes jenayah yang didaftarkan dan lantikan peguam-peguam lantikan.
 • Bertanggungjawab mengawal selia perjalanan kes jenayah dan lantikan peguam-peguam lantikan Mahkamah untuk Orang Kena Tuduh dengan pertuduhan yang membawa hukuman mati mengikut Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 2017.
 • Bertanggungjawab mengawal selia pendaftaran kes-kes Rayuan dari Mahkamah Rendah (Mahkamah Sesyen Jenayah dan Majistret Jenayah).
 • Bertanggungjawab menyediakan Statistik Bulanan secara global bagi Mahkamah Tinggi Jenayah Kangar.
 • Bertanggungjawab melaksanakan arahan dari Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dari masa ke semasa.