Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil.
 • Meluluskan semua draf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil.
 • Meluluskan semua draf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil.
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil yang baharu.
 • Meluluskan semua kes Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Sesyen.

 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah.
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 • Daftar kes rayuan Mahkamah Sesyen dan sedia rekod rayuan.
 • Daftar kes berkaitan kes jenayah, dadah dan permohonan jenayah.
 • Mengeluarkan OTP untuk kes-kes yang tidak dijamin.
 • Proses surat menyurat berkaitan kes yang difailkan oleh pihak peguam dan jabatan.
 • Menyimpan dan mengembalikan cagaran jaminan bagi kes-kes Mahkamah Sesyen yang dijamin.
 • Menyenggara buku kausa kes rayuan

 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
 • Meluluskan semua draf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret Sivil.
 • Meluluskan semua draf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret Sivil.
 • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baharu.
 • Mencari dan memproses fail-fail manual.

 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah.
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Menandatangani dan meluluskan sepina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 • Menguruskan Jadual Bertugas Majistret Selangor bagi urusan reman di bawah Sek 117 KAJ, Sek 259 KAJ, Sek 334 KAJ dan APD dan jadual bertugas kerana bagi urusan reman.
 • Daftar kes rayuan Mahkamah Majistret dan sedia rekod rayuan.
 • Daftar kes berkaitan kes jenayah, dadah, permohonan   jenayah dan kes kanak-kanak.
 • Mengeluarkan OTP untuk kes-kes yang tidak dijamin.
 • Proses surat menyurat berkaitan kes yang difailkan oleh pihak peguam dan jabatan.
 • Menyimpan dan mengembalikan cagaran jaminan bagi kes-kes Mahkamah Majistret yang dijamin.
 • Menyenggara buku kausa kes rayuan.